Риболов на черна мряна през есента

Есенният риболов у нас е преобладаващо речен – т.е. по това време на годината активният риболов е преди всичко по реките, като при това се ловят все прилични риби. Черната мряна, която е една от основните риби в нашите реки, сега се лови повсеместно до настъпването на същинските студове. През зимата тази риба изпада в летаргия и под никаква форма не се лови. Ако сме решили да направим излет за черна мряна, то определено сега е моментът за това. Мряната е доста борбена риба и риболовът и е едно много приятно преживяване. Още повече, че в този сезон на годината можем да ловим само елитни риби  ловят се предимно едри екземпляри, което разбира се зависи и от реката, на която ловим. Няма гаранция, че могат да се хванат много бройки, но, за сметка на количеството, рибите ще са все хубави. По това време черните мрени се държат на точно определени места, което означава, че не навсякъде и не във всеки вир бихте могли да ги ловите. Ще се опитам да ви насоча към местата, където евентуално бихте могли да ги откриете. Едва ли „групиране“ е точната дума, описваща поведение-то на този вид риба в момента, но нека така да го наречем. Мряната предпочита да се събира в дебелите бързеи с голяма дълбочина, там, където реката минава покрай отвесни скали и течението бие в тях. Тези места обикновено са подкопани от течението и са достатъчно дълбоки. Точно там е необходимо да се поднесе стръвта и да се очакват кълванета. Системата на риболов е на добре познатото “леко дъно“, като е необходимо да съобразим тежестта на оловото в зависимост от мястото, на което ще ловим. В общи линии, най-вероятно ще е необходима по- голяма тежест. Използвайте местни примамки, като мамарци, зеленки или ручейници. В определени моменти малките пиявички също са подходящи. Линията се подава в началото на бързея и се провлачва до края на силното течение. Въдицата се държи в ръце, като кълванетата се усещат на пръста, ако държим влакното, или направо на върха. Колкото по-дълга е въдицата, която използваме, толкова по-точно ще можем да подадем линията. Риболовът е много интересен, а ако е и резултатен, ще останете изключително доволни.

Пламен Панталеев

Публикувано в Риболов с етикети , , , , . Постоянна връзка.