Риболовни принадлежности за риболов на каракуда

Каракудите се хранят с растителна и животинска храна в зависимост от сезона. През пролетта и есента те наблягат на всякакви видове ракообразни и безгръбначни организми, червеи, личинки и ларви, докато през лятото предпочитат растителната храна – водорасли, растителен планктон, различни видове семена и зърна. По принцип, каракудата е дънна риба и търси храната си предимно около дъното, но в определени случаи (през топлия сезон) се храни и на повърхността. Риболовни принадлежности за риболов може да намерите в риболовен магазин Суки байтс. Пасажна риба е, като за присъствието и може да се съди по разклащащата се водна растителност или балончетата газ, които излизат от дъното, когато каракудите се хранят върху него. Като масова и не особено претенциозна риба, каракудата се лови сравнително лесно. Трябва обаче да се знае, че тази риба е способна да промени предпочитанието си относно храната само за няколко часа, така че носенето на няколко вида стръв е за предпочитане, ако искаме да направим добър улов. Ловенето и става на дъно и плувна. Риболовът на плувка може да се практикува още от ранна пролет, -като се избират крайбрежните участъци с дълбочина до 2 м, които се загряват от пролетното слънце най-бързо. Може да се използва въдица с макара или директен телескоп, а зависимост от конкретното място. Тъй като на плувка излизат по принцип по-дребните екземпляри, отколкото на дъно, като основно влакно може да се употребява такова с дебелина от 0.12 до 0.20 мм. Поводът е малко по-тънък, а плувката е с издължена форма или с такава на обърната капка, с носимост от 0,5 до 4 г. Утежнява се така, че кълването да се регистрира както при засмукване, така и при повдигане на стръвта, което се случва доста често, особено ако тя се намира в непосредствена близост до дъното. Необходими са куки от N0.10 до Мо.18, в зависимост от стръвта и големината на рибите. Ловенето на плувка е изключително успешно, ако се практикува в близост до водна растителност, която често дава подслон на каракудите. За стръв се употребяват торен и бял червей, хирономус, жито, хляб или кус-кус. Захранването дава добри резултати и привлича рибата сравнително бързо.
На дъно каракудите се ловят, когато риболовът на плувка е труден или искаме да уловим по-едри риби. Използва се въдица с по-твърда акция, средна до голяма макара, на която е навито влакно от 0.20 до 0.25 мм. Използва се тежест до 50 г, поводи, малко по-тънки от основното влакно и куки от N0.6 до N0.12. Дали ще се използва фиксирано олово, подвижно такова, телена пружина или хранилка (фи-дер}, е въпрос на избор и възможност. По правило, на дъно излизат по-едри екземпляри, а ако се захранва участъка, в който се л<> ви, – може да се случи да се завъртят платика или шаран. За стръв се употребяват грозд торни или бели червеи, жито, хляб, царевица или стиропор. Кълването е сигурно и често рибата се самозасича.
Владислав Карталски

Публикувано в Риболов с етикети , , , , , , . Постоянна връзка.